Restaurování lidového malovaného nábytku

Restaurování lidového malovaného nábytku volně navazuje na rozsáhlou činnost restaurování nábytku. Mimo sbírkový fond je stále ještě patrný veliký rozsah tohoto druhu nábytku u soukromých vlastníků. např. na českých chatách a chalupách. Stává se trendem, že majitelé si v poslední době nechávají zhodnotit tento nábytek restaurováním a formou vhodně včleněných soliterů si je pak nechávají instalovat v interiéru svého stálého bydliště. Předměty se tak stávají reprezentativně dekorativní často i plně funkční složkou domu,bytu.Tento trend platí samozřejmě i pro nábytek ostatní starožitný . Poměr zájmu o nábytek malovaný se však v poslední době velmi zvýšil.
poz. Nesmíme opomenout ani vzrůstající zájem o kvalitně malovaný nábytek fládrovaný z období převážně první třetiny 20 stol.

Restaurování lidového malovaného nábytku – ukázka některých prací