kostel

Činnost při ochraně sbírkových fondů při muzeích, galeriích, historických skanzenech je protkána rozsáhlou spoluprácí s ostatními odborníky příbuzných oborů. vedle dřeva je to např. textil, kovy , sklo porcelán aj. Práce na sbírkách je prací odbornou, která musí být zpravidla vždy dokladována zprávou o stavu předmětu před, v průběhu, a v závěru restaurování. Před započetím prací je zpravidla doprovázena spisem -Restaurátorského záměru . Jednotlivé sbírky nemusí vždy mít atraktivní vzhled, protože se jedná zpravidla také o předměty denní potřeby a mohou mít vedle ceny historické i cenu kulturní hodnoty,charakteru např. národopisného, etnografického.

Firma si dodnes velmi váží vzájemné spolupráce s odbornými pracovníky s muzeí a galerií, jejíž činnost nebývá zpravidla tolik komerční, ale bez níž by nemohla být uchována podstatná část naší kulturní historie.

 

Máte něco co si zaslouží opravu, restaurování nebo přinejmenším konzervaci?
Neváhejte nás kontaktovat nebo použijte přímo Kontaktní formulář.
SEO webu sledují SEO nástroje.cz