Témata současnosti

5

Zabýváte se v poslední době myšlenkou nechat si opravit – restaurovat nějaký předmět. Možná Vám pomůže párodpovědí na aktuální otázky dneška k danému tématu.

puda

Jistě si všichni vzpomeneme na období po „Sametové revoluci“. Z hlediska starého nábytku a starožitností celkově, došlo v 90 letech již předešlého století k obrovskému nárůstu poptávky po tomto sortimentu. Obrovská migrace lidí způsobená zejména restitucemi, politickými změnami ve státě a v neposlední řadě tvořícím se novým třídním členěním naší společnosti, měla za následek značný zájem o tuto oblast. V rámci zmíněných restitucí se přesouvaly značné majetky zejména z tehdejšího státního do soukromého sektoru – zde byla jedna z možností kvalitního a zajímavého restaurování. ...

Máte něco co si zaslouží opravu, restaurování nebo přinejmenším konzervaci?
Neváhejte nás kontaktovat nebo použijte přímo Kontaktní formulář.
SEO webu sledují SEO nástroje.cz