krb

Již několik let se zabýváme výrobou unikátních krbových říms ze dřeva z naších lesů, ale i ze dřeva cizokrajného. Někdy pro výrobu používáme i kombinaci s jinými materiály.
Pří návrhu i vlastní realizaci dbáme vždy na přání zákazníka, ale také na celkový vzhled krbu, designu místnosti a samozřejmě i na použitelnost krbové římsy. Výsledný vzhled římsy je vždy spojením naších doporučení a Vaší představy. Krbová římsa je mnohdy to co dodává krbu jeho vzhled a styl. Krb bude součástí Vašeho prostoru po dlouhá léta, proto tolik dbáme na výběr materiálu a celkové provedení.
Římsy mohou být vyrobeny jako monolit, nebo rozkládací na jednotlivé základní komponenty. Vždy záleží na okolnostech daných dispozic a daného prostoru. V rámci linie římsy můžeme vytvořit i další odkládací prostory, sezení, stylové ostění a mnoho dalšího. Záleží jen na Vaší fantazii.

Základní dělení krbových říms

  • Velmi plastické zdobné krbové římsy s mohutnými okras. profily v řezu
  • Subtilní jednoduché krbové římsy, odlehčené často designové
  • Retro krbové římsy, ostařené modifikace uvedených motivů (často také jen různé staré trámy)
  • Vzájemné kombinace těchto motivů

Proč krbovou římsu právě od nás?

Proti jednotvárnosti hranatých, často vedením pravoúhlých krbových říms, které nabízí většina hotových stavebnic krbů na trhu, přicházíme s možnostmi tvorby různých velkých, či menších rádiusů v průběhu délky profilu římsy (viz. obrazová příloha ). Váš krb ať už stavebnicový, nebo vlastního projektu, tak dostává jedinečný vzhled.
Každá z takto vyrobených říms je pak naprostým nezaměnitelným originálem.
Doplňkem mohou být různé soustružené nebo vyřezávané okrasné prvky včetně již zmíněného stylového ostění v okolí krbu.

Pro Vaši představivost uvádíme příklady nejčastějších zdobných prvků, vyskytujících se v profilu krbových říms.

ozdobne prvky

Ukázka některých prací

Máte něco co si zaslouží opravu, restaurování nebo přinejmenším konzervaci?
Neváhejte nás kontaktovat nebo použijte přímo Kontaktní formulář.
SEO webu sledují SEO nástroje.cz