Výroba nábytku pro školy a školky

V poslední době vzrůstá potřeba obnovit zastaralé školní vybavení určené pro docházku školních i předškolních dětí. Zatímco běžného školního vybavení je na trhu relativní dostatek, tak v oblasti týkající se konkrétně jednotlivých docházek je to často problém.
V této souvislosti v poslední době reagujeme právě na tuto otázku a to zejména ve sféře výroby „šaten na míru“. Požadavky jednotlivých škol v čele s praxí jednotlivých pedagogů jsou tak vždy velmi specifické.
Nejčastější podměty pro výrobu šatny na míru jsou: renovace budovy a s tím i obnova vnitřního vybavení, nárůst předškolních i školních dětí v daném regionu ( zejména okolí velkých měst, vlivem expanze rodin na blízký venkov ). Dále je to jen nutná potřeba výměny dosluhujícího za nové. Velmi ožehavé téma je řešení kapacity dětí na daný zpravidla menší prostor, dále funkčnost, jednoduchá přehlednost, odolnost a zejména u dětí předškolního věku kreativnost s potřebou např.didaktických pomůcek.
U jednotlivých zakázek provádíme předem podrobné konzultace s vedením a popř. jednotlivými pedagogy předem. Tím docílíme maximální přísun indicií pro budoucí návrh a poté realizaci. Jsme připraveni pro řešení i jiných prostor s jinou funkcí ve školství i mimo něj, jako jsou např. různá rodinná centra aj.
Snímky zobrazují stav původních a nových šaten se zaměřením na značné zvýšení kapacity v závislosti subtilního řešení prostoru.

Výroba nábytku pro školy a školky – ukázka některých prací