Likvidace dřevokazného hmyzu u mobilních předmětů

Zajišťujeme komplexní likvidaci všech životních stádií dřevokazného hmyzu u mobilních předmětů (prostřednictvím specializovaného pracoviště) zpravidla spojenou s preventivní ochranou proti dalšímu možnému napadení. Metodu rovněž doporučujeme (pokud je předmět napaden) jako prvotní fázi ochrany před vlastním procesem restaurování.

Likvidace dřevokazného hmyzu – Ukázka nejčastěji se vyskytujících škůdců a plísní