Likvidace dřevokazného hmyzu u nemobilních předmětů

U předmětů nemobilních spojených zpravila napevno základy (nemovitostmi), zajišťujeme systémovou sanaci za pomoci spec. roztoků , aplikacemi nátěrem, nástřikem popř. injektáží. Jsou to zejména krovy, hrázděná trámoví obvodového zdiva, roubení, dřevěné stropy podlahy a ostění. Každý takovýto případ je jiný a je třeba ho předem podrobně zkonzultovat.

Z tohoto důvodu, Vás rádi navštívíme, celou věc případ rozsahu napadení dřevokazným hmyzem posoudíme a a určíme nejlepší možný způsob případného zásahu.

V této souvislosti je třeba brát v úvahu fakt, že ve stabilních teplých jarních týdnech dochází k tkz. výletovému období dospělých jedinců a poté napadání další dřevní hmoty.

Likvidace dřevokazného hmyzu – ukázka některých prací