Ochrana sbírkových fondů pro muzea

Činnost při ochraně sbírkových fondů při muzeích, galeriích, historických skanzenech je protkána rozsáhlou spoluprácí s ostatními odborníky příbuzných oborů. vedle dřeva je to např. textil, kovy , sklo porcelán aj. Práce na sbírkách je prací odbornou, která musí být zpravidla vždy dokladována zprávou o stavu předmětu před, v průběhu, a v závěru restaurování. Před započetím prací je zpravidla doprovázena spisem -Restaurátorského záměru . Jednotlivé sbírky nemusí vždy mít atraktivní vzhled, protože se jedná zpravidla také o předměty denní potřeby a mohou mít vedle ceny historické i cenu kulturní hodnoty,charakteru např. národopisného, etnografického.

Firma si dodnes velmi váží vzájemné spolupráce s odbornými pracovníky s muzeí a galerií, jejíž činnost nebývá zpravidla tolik komerční, ale bez níž by nemohla být uchována podstatná část naší kulturní historie.