Restaurováním starožitného nábytku

Restaurováním starožitného nábytku se firma zabývá již bezmála dvacet let od roku 1989, od dob prvních povolení činností od obecních úřadů. Již od počátku tento směr patřil k hlavním.
Vyvinul se z potřeb samostatné odborné činnosti při původní muzeální práci. Postupným vzděláváním a vytvářením lepších pracovních prostor, vznikem současného ateliéru, dospěl do současné fáze, schopnosti profesně reagovat na různé potřeby z oblasti restaurování nábytku.

Restaurováním starožitného nábytku – ukázka prací