Výroba krbových říms

Již několik let se zabýváme výrobou unikátních krbových říms ze dřeva z naších lesů, ale i ze dřeva cizokrajného. Někdy pro výrobu používáme i kombinaci s jinými materiály.
Pří návrhu i vlastní realizaci dbáme vždy na přání zákazníka, ale také na celkový vzhled krbu, designu místnosti a samozřejmě i na použitelnost krbové římsy. Výsledný vzhled římsy je vždy spojením naších doporučení a Vaší představy. Krbová římsa je mnohdy to co dodává krbu jeho vzhled a styl. Krb bude součástí Vašeho prostoru po dlouhá léta, proto tolik dbáme na výběr materiálu a celkové provedení.
Římsy mohou být vyrobeny jako monolit, nebo rozkládací na jednotlivé základní komponenty. Vždy záleží na okolnostech daných dispozic a daného prostoru. V rámci linie římsy můžeme vytvořit i další odkládací prostory, sezení, stylové ostění a mnoho dalšího. Záleží jen na Vaší fantazii.

Základní dělení krbových říms

  • Velmi plastické zdobné krbové římsy s mohutnými okras. profily v řezu
  • Subtilní jednoduché krbové římsy, odlehčené často designové
  • Retro krbové římsy, ostařené modifikace uvedených motivů (často také jen různé staré trámy)
  • Vzájemné kombinace těchto motivů

Proč krbovou římsu právě od nás?

Proti jednotvárnosti hranatých, často vedením pravoúhlých krbových říms, které nabízí většina hotových stavebnic krbů na trhu, přicházíme s možnostmi tvorby různých velkých, či menších rádiusů v průběhu délky profilu římsy (viz. obrazová příloha ). Váš krb ať už stavebnicový, nebo vlastního projektu, tak dostává jedinečný vzhled.
Každá z takto vyrobených říms je pak naprostým nezaměnitelným originálem.
Doplňkem mohou být různé soustružené nebo vyřezávané okrasné prvky včetně již zmíněného stylového ostění v okolí krbu.

Pro Vaši představivost uvádíme příklady nejčastějších zdobných prvků, vyskytujících se v profilu krbových říms.

Výroba krbových říms – ukázka některých prací