Restaurování

Restaurování starožitného nábytku (povolení MKČR)

Restaurováním starožitného nábytku se firma zabývá již bezmála dvacet let od roku 1989 , od dob prvních povolení činností od obecních úřadů. Již od počátku… Více informací »

Restaurování lidového malovaného nábytku

Restaurování lidového malovaného nábytku volně navazuje na rozsáhlou činnost restaurování nábytku. Mimo sbírkový fond je stále ještě patrný …. Více informací »

Činnost při ochraně sbírkových fondů při muzeích ČR

Činnost při ochraně sbírkových fondů při muzeích, galeriích, historických skanzenech je protkána rozsáhlou spoluprácí s ostatními odborníky příbuzných oborů. vedle dřeva je to např. textil, kovy , sklo porcelán aj. Práce na … Více informací »

Renovace dřevěných částí starých domů, převážně historických dveří a vrat

Neméně důležitá, zejména v současné době je účast na renovacích historických objektů, ať už při záchraně krovů zejména před dřevokazným hmyzem Více informací »

Výroba historických i současných replik

Potřeba doplnit soubor nábytku daného stylu, historického slohu, nebo jen přání zákazníka vlastnit momentálně nedostupnou věc…. Více informací »